Odszkodowanie i zadośćuczynienie są dwoma różnymi rodzajami świadczeń. Odszkodowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w wyniku wypadku lub szkody, natomiast zadośćuczynienie jest przeznaczone na pokrycie strat moralnych i emocjonalnych. Odszkodowanie...