Proces sądowy może być długi i żmudny, dlatego też warto przygotować się do niego odpowiednio. Warto przede wszystkim zgromadzić wszelkie dowody, które mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Należy także uważnie przeczytać wszelkie pisma, które...