W przypadku, gdy sprawca szkody jest ustalony, osoba poszkodowana może wystąpić do niego z roszczeniem o naprawienie szkody. Jeżeli jednak sprawca szkody nie ulega ustaleniu, poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego, jeżeli szkoda...